48420 - Αν ζητούσαν

Ν. Λυγερός

Αν ζητούσαν
οι γενοκτόνοι
στους αθώους
να παίζουν
μουσική
την ώρα
που σκότωναν
άλλα θύματα
δεν ήταν
μόνο για το έγκλημα
κατά της Ανθρωπότητας
αλλά και για αυτό
κατά του Χρόνου
αφού η μουσική
χωρίς αυτόν
δεν θα είχε
κανένα νόημα.