48421 - Αν τα βιβλία

Ν. Λυγερός

Αν τα βιβλία
είναι της
Ανθρωπότητας
φαντάσου
ότι η μουσική
είναι του Χρόνου
και γι’ αυτό
η Όπερα
είναι πάντα
του δεσμού τους
δηλαδή
είναι το μείγμα
της αλήθειας
και της ομορφιάς
που γίνεται
κράμα
την ώρα
της εκτέλεσης
του έργου.