48424 - Κάνουν πρόβες

Ν. Λυγερός

Κάνουν πρόβες
και οι γενοκτόνοι…
Έτσι άρχισαν
με την Ισπανία
οι Ναζί
πριν περάσουν
στην παράσταση.
Και οι Σταλινικοί
άρχισαν
με τις δίκες
πριν περάσουν
στη γενοκτονία
των Ουκρανών.
Διότι και οι δύο
διέπραξαν
έγκλημα
γεωπολιτικό
κατά
της Ανθρωπότητας.