48428 - Το μυστήριο

Ν. Λυγερός

Το μυστήριο
της μουσικής
το βλέπεις
και στα μαθηματικά
αφού
είναι
μουσική
της σιωπής
που ακούγεται
μόνο
από αυτούς
που σκέφτονται
αφαιρετικά
για να δουν
το μέλλον
πριν έρθει
και να ξεπεράσουν
το παρόν.