48431 - Το ντουέτο

Ν. Λυγερός

Το ντουέτο
δεν είναι
μόνο
διπλασιασμός
του ήχου
αλλά
συντονισμός
ήχων
που λειτουργούν
συμπληρωματικά
για να παραχθεί
ένα έργο
που δεν έχει
νόημα
όταν παίζουν
μόνο
τα μέρη
χωρίς
το όλο.