48432 - Βάλε μουσική

Ν. Λυγερός

Βάλε μουσική
στον κόσμο
της Έξυπνης
Παιδείας
γιατί αυτή
είναι ικανή
να παράγει
άλλο ένα κόσμο
ο οποίος
βοηθάει
τον πρώτο
για να ζήσει
ελεύθερος
χωρίς
να φοβάται
τα εμπόδια
της κοινωνίας.