48444 - Ό,τι και να λέει η Βουλγαρία

Ν. Λυγερός

Ό,τι και να λέει η Βουλγαρία
σε επίσημο
επίπεδο
και στο πλαίσιο
του ΝΑΤΟ,
συνεχίζει
να βλέπει
τα Σκόπια
με ακριβώς
τον ίδιο
τρόπο
διότι
ξέρει
ποια είναι
η ιστορική
αλήθεια
για το όλο
θέμα.

Close Menu