48445 - Η Τουρκία ενάντια στην Κωνσταντινούπολη

Ν. Λυγερός

Το 1923
η Κωνσταντινούπολη
έπαψε
να είναι
πρωτεύουσα
για να γίνει
η Άγκυρα
και το 1930
την άλλαξαν
ακόμα
και το όνομα
σαν να ήθελε
η Τουρκία
να σβήσει
το παρελθόν
για να γράψει
το δικό της
παρόν.