48446 - Αν δεν μπορείς

Ν. Λυγερός

Αν δεν μπορείς
να φανταστείς
τριάντα χιλιάδες
νεκρούς
στον ιππόδρομο
της Κωνσταντινούπολης
τότε δεν θα καταλάβεις
πώς λειτούργησε
η εξουσία
το 532
με τη Στάση
του Νίκα
γιατί
αυτή
η εξέγερση
δεν τελείωσε
με τρόπο
ειρηνικό.