48449 - Η υποχώρηση

Ν. Λυγερός

Η υποχώρηση
του Kemal
για το θέμα
της πρωτεύουσας
της Τουρκίας
είναι ενδεικτική
της θεώρησης
των γεγονότων
από την πλευρά του
ανεξάρτητα
από αυτά
που ήθελε
να παρουσιάσει
στους δικούς του
για να φανεί
αήττητη
η Τουρκία
έτσι όπως
έπρεπε.