48452 - Με την παράδοση

Ν. Λυγερός

Με την παράδοση
θα μάθεις
και το έπος
που έζησε
ο λαός μας
αλλά κι αυτό
που θα ζήσει
χάρη στο έργο σου
αν αυτό
ακολουθεί
τα σχήματα
του Ελληνισμού
για να είναι
και αυτό
δώρο
για την ίδια
την Ανθρωπότητα
μέσω του Χρόνου.