48466 - Για το ταξίδι

Ν. Λυγερός

Για το ταξίδι
των ψυχών
πότε
θα μάθεις
για να ξέρεις
επιτέλους
ότι ζουν
μέσω
της μνήμης μας
κι είμαστε
τα λιμάνια
αυτής
της περιπολίας
έτσι
εμπλουτίζεται
και η ίδια
η Ανθρωπότητα.