48478 - Αν ξεχάσεις αυτούς

Ν. Λυγερός

Αν ξεχάσεις αυτούς
που θυσιάστηκαν
στο Μεγάλο Πόλεμο
ενώ θεωρούσαν
ότι θα ήταν
ο τελευταίος
τότε ποτέ
δεν θα μπορέσεις
να καταλάβεις
το βάθος
αυτής της αντιπαράθεσης
της Ανθρωπότητας
με τη βαρβαρότητα
ούτε τις επιπτώσεις
αν δεν είχε νικήσει
το φως.