48488 - Τα συλλεκτικά νομίσματα

Ν. Λυγερός

Τα συλλεκτικά νομίσματα
για τα 2500 χρόνια
από τη μάχη
των Θερμοπυλών
έχουν την ανάγκη
αξιοπρέπειας
για να εκφράσουν
τη διαχρονική
ελευθερία
σκέψης
του Ελληνισμού
που έδωσε
ένα τρανό
παράδειγμα
αντίστασης
στη βαρβαρότητα.