48489 - Επειδή είμαστε

Ν. Λυγερός

Επειδή είμαστε
μία δημοκρατία
τα μεγάλα
προβλήματά μας
δεν προέρχονται
τόσο από το εξωτερικό
αλλά από το εσωτερικό
όπου υπάρχουν
κόμματα,
παρατάξεις,
ιδεολογίες
που δεν μπορούν
να λειτουργήσουν
εθνικά
και συντονισμένα
χωρίς
τεράστιες
υπερβάσεις.