48491 - Είναι σωστό εργαλείο

Ν. Λυγερός

Είναι σωστό εργαλείο
διαμόρφωσης
πολιτικής
και αναβάθμισης
της χώρας,
η ΑΟΖ
γι’ αυτό
μη θεωρείς
ότι πρόκειται
μόνο
για ένα
θεωρητικό
πλαίσιο
ειδικών
που δεν έχει
σχέση
με τη ζωή
του λαού.