48492 - Διαχρονικά

Ν. Λυγερός

Διαχρονικά
ο στόχος
της Τουρκίας
δεν είναι
μόνο
να μας αρπάξει
τα νησιά μας
αλλά να εισβάλλει
στην κεντρική
Ευρώπη
διότι
με αυτόν
τον τρόπο
θα επιβάλλει
την κυριαρχία της
πάνω
στους Ευρωπαίους.