48499 - Το λυρικό ντουέτο

Ν. Λυγερός

Το λυρικό ντουέτο
είναι όμορφο
επειδή είναι
απλό
και αγγίζει
ταπεινά
τις καρδιές μας
γιατί ο στόχος του
είναι αρχικά
να υπάρχει
μόνο
χωρίς καμιά
άλλη απαίτηση
και είναι
η προσφορά
που γίνεται
δεκτή
που αλλάζει
τις ψυχές.