48508 - Είναι το φως 

Ν. Λυγερός

Είναι το φως
που σε ξαφνιάζει
στο αεροδρόμιο
διότι ποτέ
δεν υπάρχει
πραγματική
νύχτα
αφού άνθρωποι
έχουν ανάγκη
να ταξιδεύουν
για να βρίσκονται
με άλλους
έτσι ώστε
οι σχέσεις τους
να είναι
ανεξάρτητες
των αποστάσεων.