48514 - Οι πρώτες γραμμές

Ν. Λυγερός

Οι πρώτες γραμμές
του κειμένου
αφορούσαν
τις παλιές ψυχές
κι αναρωτήθηκες
πόσο βάθος είχαν
μέσα στο Χρόνο
για να καταλάβεις
και τον ρόλο τους
μέσα στην πορεία
της ιστορίας
της Ανθρωπότητας.