48518 - Χάρη στην ετοιμότητα

Ν. Λυγερός

Χάρη στην ετοιμότητα
μπορείς να συμμετέχεις
στις αποστολές
γιατί από πριν
ξέρεις τι περιμένουν
οι άλλοι
από εσένα
την ώρα της μάχης
αλλιώς θα πρέπει
να περιμένουν
να αντιληφθείς
τι γίνεται
για να παίζεις
τον ρόλο σου.