48520 - Στο αεροπλάνο

Ν. Λυγερός

Στο αεροπλάνο
η θερμοκρασία
είναι ενδεικτική
για την εποχή
και αποτελεί
προετοιμασία
για την αποστολή
στη Γερμανία
έτσι από την αρχή
έχουμε στο νου μας
την Έξυπνη Παιδεία
για τους μικρούς
ανθρώπους.