48524 - Ακόμα και στη Γερμανία

Ν. Λυγερός

Ακόμα και στη Γερμανία
η Total
είναι παντού
και φαίνεται
πώς λειτουργεί
και στα αεροδρόμια.
Αυτό θα ήταν καλό
να το μάθουν
μερικοί
που λένε
ότι αναλύουν
τα νέα δεδομένα
ενώ συνεχίζουν
να σκέφτονται
παλαιομοδίτικα.