48527 - Η συμπεριφορά των ατόμων

Ν. Λυγερός

Η συμπεριφορά των ατόμων
φαίνεται ακόμα
και σε λεπτομέρειες
γιατί συνεχώς
ασχολούνται
με την ύπαρξή τους
και το φαίνεσθαι
αφού οι άλλοι
είναι γι’ αυτούς
μόνο θεατές
που λειτουργούν
ως καθρέφτες
χωρίς παραγωγή
προς τους άλλους.