48535 - Οι χιονισμένες εποχές

Ν. Λυγερός

Οι χιονισμένες εποχές
επαναφέρουν
μνήμες
στην αναβαθμισμένη
ιστορία
και τα τοπία
ερμηνεύονται
διαφορετικά
γιατί
με το σβήσιμο
των λεπτομερειών
αποκτούν
μια βαθύτητα
που δίνει
μία άλλη
διάσταση
στα γεγονότα.