48538 - Ο κόκκινος φανατισμός

Ν. Λυγερός

Ο κόκκινος φανατισμός
ενσωματώθηκε
και μέσα στην ιδεολογία
του ναζιστικού καθεστώτος
και γι΄ αυτό υπάρχει
στις ερμηνείες του Hitler
όσον αφορά τη σημαία
του κόμματος των εργατών
που έγινε μετά από χρόνια
η σημαία της Γερμανίας
όταν οι Ναζί πήραν
στα χέρια τους
την εξουσία της φρίκης.