48542 - Οι πελατειακές σχέσεις

Ν. Λυγερός

Οι πελατειακές σχέσεις
μεταξύ Ρωσίας
και Τουρκίας
δεν αποτελούν
πλαίσιο συμμαχίας
αλλά μόνο
εκμετάλλευσης
όπου ο καθένας
κοιτάζει μόνο
το ατομικό του
όφελος
αδιαφορώντας
για τα κέρδη
του άλλου
εκτός
βέβαια
αν τον παρενοχλούν.