48543 - Το θαλάσσιο τοπίο

Ν. Λυγερός

Το θαλάσσιο τοπίο
σε προετοιμάζει
για την είσοδο
στον ελληνικό
εναέριο χώρο
όταν έρχεσαι
με αεροπλάνο
και αυτή
η αλλαγή φάσης
σου δηλώνει
ότι αλλάζει
η στρατηγική
αφού
κυριαρχεί πια
το γαλάζιο.