48548 - Μπορεί να έχει κόστος

Ν. Λυγερός

Μπορεί να έχει κόστος
αρχικά
η απελευθέρωση
αλλά
στη συνέχεια
σου δημιουργεί
τόση χαρά
που βλέπεις
εντελώς
διαφορετικά
το νόημα
του μέλλοντος
γιατί ξέρεις πια
ότι θα είσαι
ελεύθερη.