48550 - Όταν μαθαίνεις

Ν. Λυγερός

Όταν μαθαίνεις
για τον Αιχμάλωτο
του Πόντου
καταλαβαίνεις
ότι τα τρία
πρόσωπα
που εμπλουτίζουν
το αρχικό άσμα
είναι καινοτομία
που γεννήθηκε
μετά την Άλωση
της Κωνσταντινούπολης
και γι΄αυτό  υπάρχει
αναφορά
στους Τούρκους.