48558 - Η χαρά της μάνας

Ν. Λυγερός

Η χαρά της μάνας
φαίνεται
από το πρόσωπο
που αναζητά
το φως
γιατί θέλει
να μάθει
για την πηγή
που δημιουργεί
τον νέο κόσμο
ξεπερνώντας
τα εμπόδια
της κοινωνίας
για να ζήσει
η Ανθρωπότητα.