48564 - Ένας κόκκος καφές

Ν. Λυγερός

Ένας κόκκος καφές
μπορεί να είναι
ο συνδετικός κρίκος
για τους πολιτισμούς
που ανταλλάζουν
γεύσεις
για να υπάρξει
το κράμα
της υψηλής
μαγειρικής
που σέβεται
την παράδοση
μέσω της συνέχειας
της καινοτομίας.