48565 - Κάθε γεύση

Ν. Λυγερός

Κάθε γεύση
πρέπει να έχει
και εξήγηση
για να γίνει
κομμάτι
ανθρώπινης
ιστορίας
έτσι
με τη Διδασκαλία
οι γεύσεις
γίνονται
ενδείξεις
ενός παρελθόντος
που άφησε
ουρά
για να γίνει
το μέλλον.