48566 - Αν το βλέμμα

Ν. Λυγερός

Αν το βλέμμα
είναι ενισχυμένο
με γνώσεις
τότε αλλάζει
και η πραγματικότητα
αφού ερμηνεύεται
διαφορετικά
και αποτελεί
δεδομένα
που έχουν
μέσα τους
πλαστικότητα
νοημοσύνης.