48567 - Ο ενισχυμένος κόσμος

Ν. Λυγερός

Ο ενισχυμένος κόσμος
είναι αυτός
που ζει
με την ανθεκτικότητα
των γνώσεων
και αντιμετωπίζει
τις καταστάσεις
με όλα
τα απαραίτητα
εφόδια
για να μην έχει
τα προβλήματα
της λανθασμένης
εκτίμησης.