48567 - Ο ενισχυμένος κόσμος

Ν. Λυγερός

Ο ενισχυμένος κόσμος
είναι αυτός
που ζει
με την ανθεκτικότητα
των γνώσεων
και αντιμετωπίζει
τις καταστάσεις
με όλα
τα απαραίτητα
εφόδια
για να μην έχει
τα προβλήματα
της λανθασμένης
εκτίμησης.

Close Menu