48568 - Με το Ευαγγέλιο

Ν. Λυγερός

Με το Ευαγγέλιο
στο χέρι
και το φως
στην καρδιά
βλέπεις
τον ρόλο σου
διαφορετικά
από τότε
που είδες
την πηγή
που παράγει
τη συνέχεια
του έργου
για το μέλλον
του παρελθόντος.