48572 - Στα έξυπνα παίγνια

Ν. Λυγερός

Στα έξυπνα παίγνια
δεν είναι μόνο
ο χρόνος που είναι
συμπιεσμένος
αλλά και η δράση
η εγκεφαλική
πιο ενισχυμένη
έτσι βλέπουμε
καλύτερα
τις διαδικασίες
επίλυσης
την ώρα
της ανάγκης
γιατί φαίνεται
άμεσα
και η χαρά.