48574 - Οι Αμερικανοί

Ν. Λυγερός

Οι Αμερικανοί
έχουν πιο εύκολα
μεγαλύτερο
ενθουσιασμό
από τους Ευρωπαίους
γιατί είναι νέοι
ενώ με μεγαλύτερη
διάρκεια ιστορίας
υπάρχει μια δυσκολία
αντικειμενική
για να πιστέψεις
στο καινούργιο
και στο καινοτόμο
ενώ έχουμε
τις ίδιες δυνατότητες
θεωρητικά.