48575 - Το πρώτο πράγμα

Ν. Λυγερός

Το πρώτο πράγμα
που κάνει το θύμα
όταν έχει υποστεί
βαρβαρότητα
είναι να μην αποδεχθεί
ότι έχει πέσει θύμα.
Αυτή είναι
η μη αποδοχή
της πραγματικότητας
μόνο που αυτή
υπάρχει όντως
και θα πρέπει
να γίνει
κατανοητή
για να ξεπεράσει
τα εμπόδια.