48577 - Ο θύτης εντοπίζει

Ν. Λυγερός

Ο θύτης εντοπίζει
το θύμα
πριν αυτό
πέσει
στην παγίδα
γιατί
εξετάζει
τη συμπεριφορά του
που δείχνει
ότι έχει
προδιαγραφές
για να διαπράξει
το έγκλημα
στο μέλλον.