48578 - Υπάρχουν παιδιά

Ν. Λυγερός

Υπάρχουν παιδιά
που προσπαθούν
να είναι θύματα
του bullying
για να υπάρχει
τουλάχιστον κάποιος
που να ασχολείται
μαζί τους
τότε
δεν είναι μόνο
ο θύτης
το πρόβλημα
αλλά
το υπόβαθρο
που θα επιτρέψει
την εμφάνισή του
στο μέλλον.