48579 - Με τα παιχνίδια

Ν. Λυγερός

Με τα παιχνίδια
που είναι έξυπνα
θωρακίζουμε
την άμυνα
των μικρών
ανθρώπων
που θα δεχτούν
πιέσεις
ή ακόμα
και bullying
στο μέλλον
αλλά
θα το αντέξουν
λόγω Διδασκαλίας
Ανθεκτικότητας.