48580 - Την κρίση

Ν. Λυγερός

Την κρίση
αν είμαστε
προετοιμασμένοι
μπορούμε
να τη χειριστούμε
πριν εμφανισθεί
γι’ αυτό μάθε
από πριν
πώς γίνεται
η άμυνα
στην βαρβαρότητα
για να μπορέσεις
μετά
να περάσεις
σε φάση
αντεπίθεσης.