48583 - Είναι πιο εύκολο

Ν. Λυγερός

Είναι πιο εύκολο
να μην αφήνεις
μετά από εξήγηση
ένα παιδί
να παίζει
με τα σπίρτα
παρά
να σβήνεις
τη φωτιά
που άναψε
στο σπίτι
γι’ αυτό
σκέψου
το μετά
πριν
το πριν.