48585 - Με άλλη γλώσσα

Ν. Λυγερός

Με άλλη γλώσσα
που δεν κατέχεις
τόσο όσο τη δική σου
έχεις άλλη
νοημοσύνη
για τους άλλους
και γι’ αυτό
πρέπει
να προσαρμοστείς
από πριν
για την αλλαγή
φάσης
που θα δημιουργηθεί.