48586 - Ένας ενήλικας

Ν. Λυγερός

Ένας ενήλικας
θεωρεί πάντα
ότι ένας μικρός άνθρωπος
έχει μόνο μικρά
προβλήματα
ενώ γι’ αυτόν
είναι τεράστια
και πρέπει
να του δώσεις
όλη τη σημασία
ακόμα
κι αν πιστεύεις
ότι είναι
λεπτομέρειες
για σένα.