48592 - Η Κύπρος έχει δείξει

Ν. Λυγερός

Η Κύπρος έχει δείξει
μεγάλη πολιτική
ωριμότητα
στη διαχείριση
υψηλής στρατηγικής
της ΑΟΖ
όλα αυτά
τα χρόνια
και αυτό
πρέπει ν’ αποτελέσει
παράδειγμα
προς μίμηση
για την Ελλάδα.