48593 - Τα στρατηγικά δεδομένα

Ν. Λυγερός

Τα στρατηγικά δεδομένα
είναι σε τόσο
υψηλό επίπεδο
που προχωράνε
ούτως ή άλλως
χωρίς
να μπορούν
οι παρεμβάσεις
των πολιτικών
να αλλάξουν
την πορεία τους
γιατί
το έργο
είναι αναγκαίο.