48594 - Να μάθετε

Ν. Λυγερός

Να μάθετε
να δίνετε
χαρά
στους άλλους
γιατί
είναι τρόπος
να γίνεις
πιο ανθρώπινος
επειδή
προσέχεις
τους αθώους
που ανήκουν
και αυτοί
στην Ανθρωπότητα.